preskoči na sadržaj
 

OSNOVNA ŠKOLA PODTUREN USPJEŠNO ZAVRŠILA PROVEDBU EU PROJEKTA ''RO-KO Kotač koji povezuje ljude''

 

Osnovna škola Podturen svečanom je konferencijom za javnost proslavila završetak projekta

RO-KO Kotač koji povezuje ljude. Projekt usmjeren na ciljne skupine učitelja te učenika i roditelja romske nacionalnosti trajao je 15 mjeseci, a financiran je u sklopu IPA IV. fonda Razvoj ljudskih potencijala (natječaj Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti sustav obrazovanja, Lot 2 Potpora Romima i drugim nacionalnim manjinama u obrazovanju i jačanje kapaciteta obrazovnih institucija) s ukupnom vrijednošću od 147.094,16 EUR. Doprinos EU pritom iznosi 92,68 %, a ostatak vrijednosti odnosi se na sufinacirane djelatnike iz OŠ Podturen i partnera (Međimurska županija i Udruga za promicanje kvalitete života Podturen).

 

Projektne rezultate i aktivnosti predstavile su ravnateljica Marijana Cerovec, voditeljica projekta; pedagoginja Martina Jalšovec, koordinatorica edukacije i Karmen Srpak, učiteljica iz projekta. Pozdravnim riječima publici su se obratili i predstavnici ustanova partnera: Sandra Herman (Međimurska županija), Josip Lepen (Općina Podturen) i Ljubica Kolarić (Udruga za promicanje kvalitete života Podturen).

 

                               Osnovno o projektu

Projekt  je idejno vlasništvo Osnvne škole Podturen;  a idejno rješenje, izradu i provedbu projekta potpisuju ravnateljica Marijana Cerovec i pedagoginja Martina Jalšovec.

         Opći cilj projekta je promicanje jednakih mogućnosti u pristupu obrazovanju za skupine u nepovoljnom položaju kroz pružanje relevantnih usluga.

         Posebni naglasak stavljen je  na poboljšanje znanja hrvatskog  jezika među romskim učenicima,  smanjivanje obrazovne nejednakosti u razredima i postizanje poboljšanja obrazovnih rezultata i razine znanja među romskim učenicima.  Obrazovanje i educiranje romskih roditelja u području odgovornog roditeljstva,  prava i odgovornosti,  socijalnih i životnih vještina kao i stimulacija suradnje između učenika,  roditelja,  većinskog stanovništva i učitelja težišta su samog projekta.

 

      Aktivnosti ciljnih skupina u projektu podijeljene su u pet radnih paketa: promotivne aktivnosti, učenje hrvatskoga jezika, socijalne vještine za učenike i roditelje, osnovni poljo-i obrtnički tečajevi za roditelje, trening učitelja.

 

AKTIVNOSTI S UČENICIMA

Ciljna skupina učenika uključena je u 140 sati dodatne nastave hrvaskoga jezika i nadziranog pisanja domaće zadaće, 105 sati socijalizacijskih, kreativnih i rekreacijskih aktivnosti te ljetni kamp. Aktivnosti su vodile učiteljice Karmen Srpak, Vlatka Žganec i Simona Sakač, a za pripremu planova i programa te obrazaca kontinuiranog praćenja pobrinula se pedagoginja Škole.

Dodatnu nastavu hrvatskog jezika učenici su polazili svakodnevno od ponedjeljka do četvrtka te na taj način usvajali zakonitosti i vokabular hrvatskoga jezika za bolje napredovanje u obrazovnom sustavu. Nastava je provođena prema glotodidaktičkim načelima i posebnom planu i programu učenja hrvatskoga kao inoga jezika.
Učenici su uz stručni nadzor svakodnevno pisali domaću zadaću te usvajali vještine organiziranja slobodnog vremena i radnog dana.
Učenici su dva sata tjedno provodili modelirajući, likovno se izražavajući i radeći rukotvorine te su na taj način izrazili svoju punu kreativnost i bogatu dječju maštu.
Da je u zdravom tijelu zdrav duh učenici su naučili vježbajući razne rekreacijske, ali i igre koncentracije, brain gyma, pilatesa.
Budući da je socijalizacija neizmjerno važni dio odgojne dimenzije škole, uz učiteljice socijalizacijske su aktivnosti provodile i stručnjakinje:

- Bernarda Novak (Korak po korak) Modeliranje poželjnog ponašanja učenika

- Andrea Pereković (internacionalna plesna pedagoginja)-radionice Kulturne različitosti kroz univerzalni jezik plesa.

 Krajem kolovoza 2014. učenici su proveli nezaboravnih 7 dana u kampu Veli Jože u Savudriji. Učili su upoznajući Brijune, Pulu, Umag, ljepote flore i faune primorsko goranskog kraja, izmjenjivali su vještine u plesu i pjevanju, izrađivali suvenire, učili plivati te prije svega uživali u bezbrižnom ljetovanju s pregršt sportskih i inih zabavnih aktivnosti. U pratnji učenika bile su voditeljica projekta, koordinatorica edukacije, učiteljice iz produženog boravka.

 

AKTIVNOSTI S RODITELJIMA

 

Roditelji romske nacionalnosti u OŠ Podturen sudjelovali su u aktivnostima s ciljem osposobljavanja za preuzimanje aktivne uloge u društvu, pozitivno vrednovanje znanja i pomoć djeci u učenju i organiziranju radnog dana te pružanje osobnog primjera dosljednosti.

Osim u sferi odgovornog roditeljstva (za koju su aktivnosti provodile Vesna Perhoč i Simona Borko)  roditelji su bili uključeni u raznovrsne treninge za podizanje samopouzdanja i razvoj osobnih vještina:

-OSNOVNI POLJOPRIVREDNI TEČAJ

- OČUVANJE EKO-ETNOLOŠKE BAŠTINE

-TEČAJ KUHARSTVA I SLASTIČARSTVA

Spomenute aktivnosti u 20- satnom trajanju po aktivnosti održale su članice parnerske udruge Udruga za promicanje kvalitete života Podturen u Osnovnoj školi Podturen i romskom naselju Lončarevo.

KAZALIŠNA PREDSTAVA ZA UČENIKE I RODITELJE u OŠ Podturen, održana je u Društvenom domu u Podturnu - ‘‘Dječak Ivek i pas Cvilek’’

 

 

AKTIVNOSTI S UČITELJIMA

Učitelji i stručni suradnici Osnovne škole Podturen koji svakodnevno rade s romskim učenicima kroz raznovrsne su aktivnosti projekta jačali svoje kompetencije za rad s učenicima kojima hrvatski nije materinski jezik, razvijali međukulturalnu kompetenciju, usvajali nove metode rada za postizanje bolje koncentracije i radne atmosfere te iskustveno učili upoznavajući rezultate drugih nacija u radu s Romima. Kroz projektne aktivnosti učitelji su se stručno usavršavali unutar i izvan ustanove kao kolektiv te osim usvojenosti znanja stvorili i mrežu potpore i pogodno tlo za razvoj novih ideja i mogućnosti integriranja novostečenih ili osnaženih sadržaja u svakodnevni rad s učenicima i/ili roditeljima u cilju ostvarivanja bolje obrazovne uspješnosti romskih učenika.

 

Ciljna skupina učitelja uključena je u petodnevno studijsko putovanje u Budimpeštu i edukaciju u središtu Roma education fonda u Budimpešti, četiri aktivnosti jačanja kapaciteta za rad s učenicima, 20- satni Brain Gym training (pod vodstvom licencirane Brain Gym trenerice mr.sc. Tatjane Novosel Herceg, prof.) i 10-satnu edukacija Usvajanje inog jezika i osjećaji provedenu od strane prof.dr.sc. Zrinke Jelaske s odjela za hrvatski jezik Sveučilišta u Zagrebu.

 

Studijsko putovanje u Budimpeštu: Ciljna skupina učitelja i stručnih suradnika sudjelovala je u edukativnom petodnevnom studijskom putovanju u Budimpeštu i opsežnoj edukaciji u Roma education fondu- predavanjima djelatnika REF-a, nacionalnih koordinatora Mađarske, sveučilišnih profesora, predstavnika romske zajednice, uspješnih Roma, posjetima primjerima dobre prakse projekata REF-a, u romskim naseljima i školama, Waldorfskoj školi, Hrvatskoj školi u Budimpešti. Osnaženi i poučeni inozemnim iskustvima učitelji su shvatili kako izazove u nastavi s romskim učenicima dijele i njihovi kolege iz drugih zemalja te da su i sami na dobrom putu u svakodnevnom nastojanju da obrazuju -ali i odgajaju učenike Rome.

 

Brain Gym trening: Edukaciju u ukupnom trajanju od 20 sati provela je  mr.sc. Tatjana Novosel-Herceg, prof.; jedina licencirana Brain Gym trenerica u Hrvatskoj s dugogodišnjim iskustvom u terapiji glasovno-govornih poremećaja i uvođenju inovativnih terapijskih metoda po uzoru na vodeće svjetske stručnjake iz područja neurosenzomotoričke integracije i logopedije, autorica  i prevoditeljica stručne literature, voditeljica VaLMod centra u Varaždinu. Učitelji i stručni suradnici osvijestili su karakteristike senzomotoričkog i kognitivnog razvoja djece s naglaskom na razvoj refleksa i djelovanje istih na razvoj intelektualnih, motoričkih i socio-emocionalnih sposobnosti pojedinaca tijekom cijelog života, glas i glasovne poremećaje i njihovu prevenciju i terapiju. Posebni interes učitelji su iskazali za praktične vježbe gimnastike za mozak, koje su usavršili do kraja edukacije i uključili u svoj svakodnevni rad s učenicima.

 

Usvajanje inog jezika i osjećaji: Stručno usavršavanje učitelja na temu Usvajanje inog jezika i osjećaji. Radionice i predavanje u trajanju od ukupno 10 sati vodila je dr.sc. Zrinka Jelaska, prof., red. prof. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i voditeljica Sveučilišne škole hrvatskog jezika. Kroz zanimljive interaktivne igre iskusna predavačica predstavila je učiteljima OŠ Podturen mnoge nove metode usvajanja hrvatskog kao inog (stranog ili drugog jezika) jezika. Vrijeme provedeno u usavršavanju prošlo je začas zahvaljujući domišljatim glazbenim i iskustvenim metodama usvajanja jezika te igrama uloga, usvajanju novih pojmova i metoda poučavanja hrvatskog jezika neizvornim govornicima s posebnim naglaskom na osjećaje i stvaranje pozitivnog stava i ozračja za učenje među učenicima.

 

 

 

REZULTATI PROJEKTA

  Rezultati projekta vidljivi su u provedenim aktivnostima te znanjima, vještinama i navikama koje su sudionici usvojili sudjelujući u programu. Najveći učinak postignut je u populaciji 26 učenika polaznika prvog do petog razreda koji su uspješno sudjelovali u svim aktivnostima te stvorili radne navike, koje su rezultirale boljim ovladavanjem hrvatskog jezika u svakodnevnoj komunikaciji, vještinama nenasilnog rješavanja sukoba i kao krajni rezultat- boljim zaključnim ocjenama iz hrvatskog jezika u svim razredima.

Učenici su sudjelovali u ukupno 595 sati aktivnosti u školi te sedmodnevnom ljetnom kampu, kazališnoj predstavi i izradili su dvojezični slikovni bajaško-hrvatski rječnik.

         Roditelji sudionici projekta povezali su se s članicama udruge iz lokalne sredine te zajedno usvojili osnovna znanja o uzgoju poljoprivrednih kultura i raznim svakodnevnim vještinama. Razmjena iskustava među voditeljima i sudionicima pritom je tekla obostrano pa su se izmijenjivali romski i međimurski tradicijski recepti i načini ukrašavanja.

Roditelji su sudjelovali u ukupno 80 sati radionica i kazališnoj predstavi.

        Učitelji i stručni suradnici sudionici projekta kroz 70 sati stručnog usavršavanja u RH i pet dana usavršavanja u organizaciji Roma education fonda u Budimpešti ojačali su svoje osobne i profesionalne kapacitete za bolji rad s romskim učenicima.

 

ODRŽIVOST PROJEKTA

Aktivnosti projekta putem medija (radio, web, portali, tjednici) i sudjelovanjem na ESF Tjednu u Varaždinu i izlaganjem ‘‘Drugačiji rakurs na pitanje odgoja i obrazovanja učenika Roma u osnovnoj školi’’ na  Međunarodnoj konferenciji Cjeloživotno obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina i InteRRa 23 prezentirane su široj javnosti i relevatnoj akademskoj zajednici. Planovi i programi aktivnosti koje su osmislile i izradile kreatorice projekta, a prema predloženoj metodologiji na razini nastavnih jedinica razradili voditelji aktivnosti, ostaju kao temelj za buduće aktivnosti s mogućnošću replikacije ili daljnje nadogradnje na višu razinu ili problemsku specijalizaciju. Vještine i spoznaje usvojene kroz opsežno stručno usavršavanje ciljna će skupina učitelja i stručnih suradnika nastaviti implementirati u svom svakodnevnom odgojno-obrazovnom rad u bilingvalnim razrednim odjeljenima Osnovne škole Podturen, dok će uključeni učenici i roditelji svoja usvojena znanja i vještine koristiti za nastavak uspješnog školovanja i jačanje samopouzdanja i integracije u lokalnu zajednicu i obrazovni sustav Republike Hrvatske.

 

     U skladu s geslom Škole ''Učimo za život'' Osnovna škola Podturen i u daljnjem će radu nastojati implementirati optimalne radne metode i aktivnosti te nastaviti s pozitivnim djelovanjem na najranjiviju skupinu stanovništva,  pripadnike romske nacionalne manjine,  na području Općine Podturen.

 

Koordinatorica edukacije:                                           Voditeljica projekta:

Martina Jalšovec                                                         Marijana Cerovec

E-IMENIK

E-IMENIK PRISTUP ZA UČITELJE

http://e-dnevnik.skole.hr/main/login

E-IMENIK PRISTUP ZA UČENIKE

http://ocjene.skole.hr/pocetna/prijava

Priloženi dokumenti:
GPP OS PODTUREN 21-22 (3).docx


TražilicaKalendar
« Lipanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


Brojač posjeta
Ispis statistike od 11. 1. 2012.

Ukupno: 474053
Ovaj mjesec: 2890
Ovaj tjedan: 235

Korisni linkovi
preskoči na navigaciju