2021-06-09 08:46:56

XVII. Theaterspiele

     Članovi grupe iz njemačkog jezika „Gute Kinder“ nastupali su  u petak  04. lipnja u Varaždinu na festivalu - XVII. Theaterspiele. Festival je održan u atriju Županijske palače. Naši članovi grupe nastupali su sa svojim igrokazom „Freunde und etwas mehr“. Budući da su prvi puta nastupali, bili su oduševljeni Festivalom, organizacijom i samim doživljajem nastupa na njemačkom jeziku.

     Nastupali su: Ana Antolašič (6.a), Emiliy Božić (6.b), Martin Jalšovec (6.a), Pavla Hatlek (4.a), Violeta Kovač (6.b), Leo Sovar (6,b) te Tea Strahija (6.a).Učenike je za nastup pripremila učiteljica njemačkog jezika Snježana Vuković.

      Poneseni pozitivnim emocijama i iskustvom,  planiramo i iduće susrete na Festivalu.


Osnovna škola Podturen