2020-10-15 13:12:24

Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata

Detalje Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata nalaze se u prilogu.


Osnovna škola Podturen